ΕΣΠΑ

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΥΡΩΡΕΙΟΥ

Περιγραφή

Κεντρική μονάδα θυρωρείου για ψηφιακές εγκαταστάσεις θυροτηλεφώνου / θυροτηλεόρασης.
Στην περίπτωση εγκαταστάσεων θυροτηλερόρασης μπορεί να συνοδεύεται από το ειδικό τμήμα  έγχρωμης εικόνας, αρ. κατ. 335122.
Δυνατότητες: λήψη των κλήσεων από την μπουτονιέρα ή εκτροπή προς τις οθόνες ή θυροτηλέφωνα, λήψη και αποστολή των κλήσεων από οθόνες ή θυροτηλέφωνα και δημιουργία μιας σειράς κλήσεων κατά προτεραιότητα με καταγραφή στην μνήμη.
Παραδίδεται με κεκλιμένη, επιτραπέζια βάση, με το αντίστοιχο καλώδιο και ένα μικρότερο καλώδιο που χρησιμοποιείται σε περίπτωση επίτοιχης τοποθέτησης.