ΕΣΠΑ

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Περιγραφή

Το στοιχείο ήχου γενικής χρήσης επιτρέπει την τοποθέτηση συστήματος θυροτηλεφώνου 2 καλωδίων σε περιπτώσεις ανακαίνισης εγκαταστάσεων όπου υπ άρχουν μπουτονιέρες  ERSYSTEM. Στο στοιχείο ήχου γενικής χρήσης μπ ορούν να συνδεθούν έως 8 μπουτόν κλήσης. Για εγκαταστάσεις με περισσότερα μπουτόν (έως 56 με την χρήση του τροφοδοτικού αρ. κατ. 346000 και έως 24 με την χρήση του τροφοδοτικού αρ. κατ. 346010), είναι απαραίτητη η χρήση ενός ή περισσοτέρων στοιχείων επέκτασης (1 για κάθε 8 μπουτόν). Οι συνδέσεις αυτού του εξαρτήματος με το στοιχείο ήχου γενικής χρήσης πραγματοποιούνται με ειδικά καλώδια που περιέχονται στη συσκευασία.