ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Χωνευτοί μεταλλοπλαστικοί UK500

Περιγραφή

Σύμφωνα με τα Πρότυπα IEC 60439-1
Κλάση Ηλεκτρικής Μόνωσης ΙΙ
Βάθος Εντοιχισμού 88mm
Εντοιχίζονται σε ψευδότοιχους από γυψοσανίδες με το εξάρτημα UZ90P4
Η βάση εντοιχισμού με το αφαιρετό πλαίσιο στήριξης των υλικών είναι συσκευασμένη ξεχωριστά από την
πόρτα με την κορνίζα της
Παραδίδονται με κλέμμες ουδετέρου και γείωσης καθώς και πρόσθετη κλέμμα ουδετέρου για κυκλώματα
μέσω διακόπτη διαρροής, καλύμματα κενών θέσεων, ταινίες σήμανσης κυκλωμάτων και χαρτόνι προστασίας
της βάσης εντοιχισμού από σοβάδες