ΕΣΠΑ

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Κουτιά Εγκατάστασης Διακοπτών

Περιγραφή

Εσωτερικές οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις-Υποδοχή χωνευτής εγκατάστασης
διακοπτών-πριζών σε γυψοσανίδες πάχους 7mm έως 35mm. Διακλάδωσης με ειδικό βιδωτό καπάκι (μονά).