ΕΣΠΑ

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Συναρμολογούμενο Κουτί Διακλαδώσεως

Περιγραφή

Για χωνευτές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Έχουν δυνατότητα επέκτασης προς διαφορετικές
κατευθύνσεις (οριζόντια, κάθετα, διαγώνια), δέχονται χωρίσματα για να ξεχωρίζουν τα κυκλώματα των
ασθενών από τα ισχυρά ρεύματα και τα καπάκια τους εφαρμόζονται στη βάση πρεσσαριστά χωρίς τη χρήση
επιπρόσθετων βιδών στήριξης.