ΕΣΠΑ

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Ασύρματο σύστημα "OASiS"

Περιγραφή

Ασύρματο σύστημα συναγερμού "OASiS"

• 4 ζώνες για συνδέσεις με καλώδια
• Μέχρι 50 κωδικούς χρηστών (καρτών)
• Ενσωματωμένη μονάδα ραδιοεπικοινωνίας μέχρι 50 διευθύνσεων για ασύρματα περιφερειακά
• Μερική ενεργοποίηση 2 επιπέδων (διαχωρισμός σε 2 μέρη)
• Καταγράφει έως 255 συμβάντα σε εσωτερική μνήμη