ΕΣΠΑ

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Με σύνδεση σε κέντρο λήψης σημάτων

Περιγραφή

Σύστημα συναγερμού με δυνατότητα σύνδεσης σε κέντρο λήψης σημάτων

• Πίνακας BS-1616 συναγερμού 6 έως 16 ζωνών και πληκτρολόγιο
• Πίνακας BS-1832 συναγερμού 8 έως 32 ζωνών και πληκτρολόγιο
• Σύνδεση με κέντρο λήψης σημάτων
• Μνήμη 500 συμβάντων
• Επέκταση των ζωνών του πίνακα από 6 σε 8 με χρήση 2 πληκτρολογίων
• 2 προγραμματιζόμενες έξοδοι
• Πληκτρολόγιο με ελληνικό μενού