ΕΣΠΑ

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Εξωτερική φαροσειρήνα

Περιγραφή

Εξωτερική φαροσειρήνα. Διάρκεια ζωής μπαταρίας (Λιθίου) από 3 έως 5 χρόνια,ανάλογα το πλήθος των συναγερμών