ΕΣΠΑ

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Ανιχνευτής ορατού καπνού

Περιγραφή

Ανιχνευτής ορατού καπνού (με βάση). Ενεργοποιείται όταν το ποσοστό σκίασης που δημιουργείται από τον καπνό ξεπεράσει το 3% ανά μέτρο.