ΕΣΠΑ

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

DLP mini κανάλια 32

Περιγραφή

DLP mini κανάλια 32

Δέχεται τους μηχανισμούς των σειρών Oteo και Mosaic.
Σύμφωνα με την προδιαγραφή NF C 68-104
Διαθέτει ενσωματωμένη ειδική μεμβράνη για τη συγκράτηση των καλωδίων.