ΕΣΠΑ

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

ΠΛΑΚΕ 

Περιγραφή

Χρησιμοποιούνται σε γερανο- γέφυρες, συστήματα μεταφοράς και ασανσερ. Γενικότερα χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις όπου απαιτείται πολύ μικρή ακτίνα κάμψης.