ΕΣΠΑ

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

Περιγραφή

Χρησιμοποιούνται εκεί όπου απαιτείται υψηλή ταχύτητα μετάδοσης, χαμηλή απόσβεση, μικρές διαστάσεις, μικρό βάρος και κυρίως παντελής έλλειψη ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.