ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ PVC ΧΩΡΙΣ ΜΑΝΔΥΑ

Περιγραφή

Τύπος ΗΟ5V-U: Κατάλληλο για σταθερές προστατευμένες εγκαταστάσεις μέσα σε συσκευές ή πάνω σε βάσεις φωτιστικών. Τύπος HO7V-U με μονόκλωνο και HO7V-R με πολύκλωνο αγωγό, κατάλληλοι για τοποθέτηση σε σωλήνες πάνω ή μέσα σε τοίχο, σε πίνακες ή άλλους κλειστούς χώρους.