ΕΣΠΑ

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

Περιγραφή

Χρησιμοποιούνται στις ηλεκτροσυγκολλήσεις. Είναι πολύ εύκαμπτα και ιδιαίτερα ανθεκτικά σε μηχανικές καταπονήσεις, σε λάδι, όζον, οξυγόνο και πετρέλαιο. Είναι ανθεκτικό σε όλες τις καιρικές συνθήκες.