ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

ΕΥΚΑΜΠΤΑΜΕ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟΥΣ

Περιγραφή

Σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ως καλώδια τροφοδοσίας μηχανημάτων, καλώδια ελέγχου, μετρήσεων και αυτοματισμών. Επίσης ως καλώδια τροφοδοσίας και ελέγχου κλιματιστικών μονάδων. Γενικότερα είναι κατάλληλα κυρίως για σταθερές εγκαταστάσεις αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε περιστασιακά εύκαμπτες ελεύθερες εγκαταστάσεις όπου δεν απαιτείται συνεχής κίνηση. Συνιστώνται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και για μέτριες μηχανικές καταπονήσεις.