ΕΣΠΑ

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Μπάρες γεφύρωσης μικροαυτομάτων

Περιγραφή

Μπάρες γεφύρωσης για μικροαυτομάτους SH200L με πλαστική μόνωση, που τεμαχίζονται στο επιθυμητό μήκος.