ΕΣΠΑ

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Στεγανά κουτιά διακλαδώσεως

Περιγραφή

• Με έτοιμες οπές σφραγισμένες με βαθμιδωτές για την εύκολη είσοδο καλωδίων τάπες και τέσσερις
εξόδους στης βάση τους
• Δυνατότητα αποχέτευσης σε κάθε πλευρά του κουτιού.
• Ευθυγράμμιση σωλήνων μέσω οδηγών σε κάθε πλευρά του κουτιού
• Ελαστικό πρεσαριστό καπάκι που μειώνει τον χρόνο συναρμολόγησης. Προδιαγραφή για τοποθέτηση
εσωτερικής ράγας.