ΕΣΠΑ

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Καμπύλες

Περιγραφή

Υλικό: Σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό PC, ελεύθερο αλογόνων και βαρέων μετάλλων (RoHS),
αυτοσβενούμενο (δε διαδίδει τη φλόγα) και χαμηλής εκπομπής καπνού
Χρώμα: Ανοικτό γκρι RAL 7035
Πρότυπα: ΕΝ 61386.01, ΕΝ 50267.02.02
Οδηγίες εναρμόνισης: 2006/95/ΕΚ (LVD), 89/106/EOK (CPD), 2002/95/EK (RoHS)
Θερμοκρασίες Εγκατάστασης: -25°C έως +120°C
Βαθμός Στεγανότητας: ΙΡ67 όταν συναρμολογείται με τους σωλήνες CONDUR HF® και CONFLEX HF® με
τη χρήση των μουφών CONDUR® και τα στεγανά κουτιά διακλαδώσεων CONDUR και CONDUR HF® με τη
χρήση των ρακόρ CONDUR®