ΕΣΠΑ

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Διακόπτης δωματίου ξενοδοχείου

Περιγραφή

Ενεργοποιεί την παροχή του δωματίου με την είσοδο μιας κάρτας
πλάτους 54 mm στο μηχανισμό (δεν προσφέρεται).
Με φωτεινή ένδειξη λειτουργίας.
Προσφέρεται με ενδεικτική λυχνία 0,5 mA πράσινη, 7758 97
Τύπος Χρώμα Κωδικός