ΕΣΠΑ

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Σύστημα μετάδοσης ήχου

Περιγραφή

Τροφοδοσία 15 V
Χειροκίνητη ή αυτόματη επιλογή σταθμών
Μνήμη 10 σταθμών
Ενσωματωμένη κεραία (ρυθμιζόμενη ευαισθησία
λήψης)
Λειτουργία on/off
Έλεγχος έντασης ήχου
Διατίθεται με βοηθητική είσοδο τύπου jack
3.5mm για σύνδεση με ΜΡ3 ή Discman (δεν
περιλαμβάνεται το καλώδιο)
Συμβατός με 4/8 ή 16 Ω
Εξοδος στερεοφωνική ή μονοφωνική
Διατίθεται με γκρι πλακίδιο