ΕΣΠΑ

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Πρίζες πληροφορικής

Περιγραφή

Σύμφωνες με τα πρότυπα ISO 11801, EN 50173 και ΕΙΑ/ΤΙΑ 568
Πρίζες γρήγορης σύνδεσης χωρίς χρήση εργαλείου
Με διπλό χρωματικό κώδικα και αρίθμηση
Δυνατότητα επανασύνδεσης σε περίπτωση λάθους
Στήριξη με βίδες ή νύχια